Rethinking Physical Therapy for Musicians

As natural as music is to the human ear, the same cannot be said for the process of making music. When compared to laughing, walking, crying, or even screaming, playing any instrument is not a natural function of the body. As musicians, we spend thousands of hours performing actions that our bodies are capable of, […]

Iš Lietuvos kilusio JAV garsenybių kineziterapeuto pratimai su lazda

Samuelis Tacas, išeivis iš Lietuvos, svetur gyvenantis jau keletą dešimtmečių, bet vis dar puikiai kalbantis lietuviškai, šiuo metu geriau žinomas Niujorke nei Lietuvoje. Manhetene savo studiją turintis kineziterapeutas – paskutinė daugelio garsenybių viltis. Jo pacientų galerijoje – kompozitorius A. L. Webberis, pasaulinio lygio violončelininkas Y. Menuhinas, M. Rostropovičius, beisbolo žvaigždė M. Wilsonas, baleto šokėjos N. […]

Genialusis daktaras Samuelis Tacas: „Tu gali išvesti vaikiną iš Dzūkijos, bet išimti iš jo Dzūkijos – niekada”

Į Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jo­je su­reng­tą kny­gos pri­sta­ty­mą ir 40 mi­nu­čių mankš­tą su pa­sau­lio gar­se­ny­be gy­dy­to­ju Sa­mu­e­liu Ta­cu (Shmu­el Tatz), at­vy­ku­siu spe­cia­liai iš Niu­jor­ko, su­si­rin­ko pil­nu­tė­lė sa­lė. Nu­pirk­ta ke­li šim­tai jo kny­gų „Kū­no de­ri­ni­mas: ma­lo­nus gy­ve­ni­mas be vais­tų. Fi­lo­me­nos Tau­ny­tės mo­ki­nio pa­ta­ri­mai“. Dvi die­nas po ke­lias va­lan­das ki­ne­zi­te­ra­peu­tas, pe­da­go­gi­kos moks­lų dak­ta­ras da­li­jo au­to­gra­fus, ne vien pa­ra­šus, […]

Kūno užkalbėtojas Samuelis Tacas: „Ar petys De Niro, ar Kazlausko – man tas pats“

Kartą Niujorke dirbantis Samuelis Tacas (68) sulaukė skambučio iš Roberto De Niro sekretorės su prašymu užsukti pas aktorių – šiam suskaudo petį. „Su didžiausiu malonumu jį priimsiu savo kabinete“, – atsakė kineziterapeutas, amerikiečių žiniasklaidos skambiai pakrikštytas šamanu – kūno užkalbėtoju. Skaitykite daugiau: Žmones.lt