Genialusis daktaras Samuelis Tacas: „Tu gali išvesti vaikiną iš Dzūkijos, bet išimti iš jo Dzūkijos – niekada”

Į Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jo­je su­reng­tą kny­gos pri­sta­ty­mą ir 40 mi­nu­čių mankš­tą su pa­sau­lio gar­se­ny­be gy­dy­to­ju Sa­mu­e­liu Ta­cu (Shmu­el Tatz), at­vy­ku­siu spe­cia­liai iš Niu­jor­ko, su­si­rin­ko pil­nu­tė­lė sa­lė. Nu­pirk­ta ke­li šim­tai jo kny­gų „Kū­no de­ri­ni­mas: ma­lo­nus gy­ve­ni­mas be vais­tų. Fi­lo­me­nos Tau­ny­tės mo­ki­nio pa­ta­ri­mai“. Dvi die­nas po ke­lias va­lan­das ki­ne­zi­te­ra­peu­tas, pe­da­go­gi­kos moks­lų dak­ta­ras da­li­jo au­to­gra­fus, ne vien pa­ra­šus, […]

Kūno užkalbėtojas Samuelis Tacas: „Ar petys De Niro, ar Kazlausko – man tas pats“

Kartą Niujorke dirbantis Samuelis Tacas (68) sulaukė skambučio iš Roberto De Niro sekretorės su prašymu užsukti pas aktorių – šiam suskaudo petį. „Su didžiausiu malonumu jį priimsiu savo kabinete“, – atsakė kineziterapeutas, amerikiečių žiniasklaidos skambiai pakrikštytas šamanu – kūno užkalbėtoju. Skaitykite daugiau: Žmones.lt

Samuelio Taco rankos išvaduoja nuo skausmų pasaulio įžymybes

Niujorke gyvenančiam išeiviui iš Lietuvos kineziterapeutui Samueliui Tacui (kitose šalyse žinomam kaip Shmuel Tatz) ne viena pasaulinio garso įžymybė dėkinga už sugrąžintą sveikatą. Jo rankos gydė kompozitorių Andrew Lloydą Webberį, violončelininką Mstislavą Rostropovičių, smuikininkus serą Yehudi Menuhiną ir Isaacą Sterną, aktorę Elizabeth Berkley ir daugelį kitų. Skaitykite daugiau: lrytas

Dieviškasis Samuelio Taco prisilietimas

Ki­ne­zi­te­ra­peu­tas Sa­mu­e­lis Ta­cas (Shmu­el Tatz) ir po­pu­lia­rių kny­gų au­to­rė bei ben­dra­au­to­rė In­ga Liut­ke­vi­čie­nė pri­sta­to kny­gą ,,Kū­no de­ri­ni­mas: ma­lo­nus gy­ve­ni­mas be vais­tų. Fi­lo­me­nos Tau­ny­tės mo­ki­nio pa­ta­ri­mai“. Kny­gos au­to­rius S.Ta­cas ne tik trum­pai pa­pa­sa­kos apie ją, bet ir ves 40 mi­nu­čių kū­no de­ri­ni­mo mankš­tą, ku­rią su­da­ro mankš­ta su laz­da bei žmo­gui tin­ka­miau­si Ry­tų ir Va­ka­rų svei­ka­tos mo­kyk­lų […]

Sveikatos paslaptis – kūno harmonija

Lietuvoje gimęs ir gyvenęs fizinės terapijos specialistas Samuelis Tacas šiuo metu gydo Niujorko žvaigždes Senovės Kinijoje pas gydytoją žmonės eidavo, kol yra sveiki, ir jam mokėdavo už tai, kad jis padeda išsaugoti sveikatą. Tačiau jei susirgdavo, gydytojas pinigų nebegaudavo, nes tai reiškė, kad blogai atliko savo darbą. Vakarų pasaulyje į medikus kreipiamės tik tada, kai […]

Apie muzikanto rankas – be didaktikos

Nereikia būti profesionaliais muzikais, kad pastebėtume, jog kai kurių koncertuojančių atlikėjų laikysena prie instrumento yra ydinga: rankų judesiai sukaustyti, liemens raumenys įsitempę, riešas laikomas per žemai ar per aukštai, pirštai pernelyg ištiesti… Skaitykite daugiau: Kauno diena

Stebukladarys Samuelis

Paciame Niujorko centre, Manhatane, garsiosios koncertu sales „Carnegie Hall” pastate „litvakas”, lietuviu kilmes žydas, Samuelis Tatzas, iš profesijos fizioterapeutas, savo studijoje masažuoja, gydo „išsiderinusius” žymiu ir paprastu amerikieciu kunus. Samueli jo pacientai vadina šamanu arba tiesiog stebukladariu. Štai žymiuju muziku mintys apie Samueli: „Aš lankausi pas Samueli todel, kad jis duoda apciuopiamu rezultatu, kurie pasireiškia […]